Katc Alheembouw Open Dubbel

 Aangezien wij de huidige coronamaatregelen niet verenigbaar achten met de tornooisfeer die wij in Kangaroos elk jaar als doel vooropstellen, hebben wij met spijt beslist ons dubbeltornooi dit jaar te annuleren.