Hernieuwing van het lidmaatschap 2022

De abonnementenformule die wij al enkele jaren gebruiken om in te schrijven is volledig vernieuwd.

Leden kunnen, vanaf midden januari, hun lidmaatschap hernieuwen via het clubdashboard op de website van  tennis vlaanderen of  via de gelijknamige app. Na goedkeuring van de inschrijving krijgen leden een uitnodiging om te betalen. Zodra de betaling geregistreerd is, is men effectief lid d.w.z. men kan reserveren, is verzekerd en kan via de website of app een attest voor de mutualiteit downloaden.

Nieuwe leden dienen vooraf een aanvraag tot aansluiting te sturen naar het bestuur. In 2022 nemen wij voorlopig geen nieuwe leden aan.

Vanaf dit jaar voorzien wij een voordeliger tarief voor vroege inschrijvers (tot 31 maart), federatiebijdrage ‘(€17) en verzekering zijn inbegrepen.

Leden kunnen onbeperkt spelen, maar uitsluitend na reservatie.

Volwassenen Tarief tot 31/3 Tarief na 31/3

1ste racket
2de racket (gezin, zelfde adres)
3de racket (gezin, zelfde adres)

160
120
80

170
130
90

Jeugd -25 
Jeugd -18
kinderen -12

100
70
40

110
70
40

Gezinsabonnement (v.a. 4 pers. zelfde adres))

400

420

Problemen bij het inschrijven (via clubdashboard): zie het stappenplan en / of het demofilmpje of contacteer hans.walgraeve@telenet.be!

Nieuw rekeningnr Katc: BE06 0689 4037 5722  – GKCCBEBB