Verzekering

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen. Elk lid dat bij TV is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering.

Ethias heeft gevraagd om in de toekomt geen papieren aangifte meer te gebruiken maar in plaats daarvan een Extranet-aangifte te doen via www.ethias.be(collectiviteiten => secure extranet => Toegang tot extranet). Gebruik hiervoor het identificatienummer en paswoord dat de club via Ethias ontving. 

Het polisnr is 45038835

Deze manier is veel sneller en gebruiksvriendelijker dan de papieren formulieren. Daarbovenop kan het dossier op elk ogenblik online opgevolgd worden.

Meer informatie: https://www.tennisvlaanderen.be/verzekering-sportongevallen

 

 

Geef een antwoord